Xmaslicious artisan keycaps

Giá từ:  50,000

Đây là keycap bán nhằm lấy tiền làm từ thiện tại một làng bị bệnh phong tại Việt Nam. Toàn bộ số tiền thu được thì việc bạn tham gia mua vé (ticket) sẽ được ủng hộ 100% nhằm giúp các bệnh nhân có một cái tết đủ đầy.

Chương trình sẽ kết thúc việc mua vé (ticket) vào 2:00 PM 14/12/2018 (GMT +7)

Một người được mua tối đa 6 vé ở Việt Nam (cái này do mình tự thêm vào thôi chứ không muốn bọn tây lông thắng lắm). Nếu bạn mua 06 vé thì bạn sẽ có 06 số liên tiếp nhau (vd: 1, 2, 3, 4, 5 ,6), và Jellykey sẽ quay trực tiếp bằng Random.org.

Chỉ có 03 keycap được bán từ thiện đợt này. Jellykey chỉ làm 08 keycap và 05 keycap đã để tặng các bạn theo full kèo Zen pond trước đây.

Để đọc thêm chi tiết, các bạn có thể theo dõi ở đây

Xóa
Mã: N/A Danh mục: